• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Nieuws

Hoe de PR haar cruciale rol kan blijven vervullen

Blog

Kort door de bocht helpt PR – de discipline die het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar doelgroepen stelselmatig bevordert – het positieve imago van een bedrijf te verzilveren. Dat doet dit vakgebied al sinds eind 1800. En al die tijd heeft deze discipline veel aanvallen op haar legitimiteit afgeslagen en nieuwlichterij het hoofd geboden. Mede daarom beschouwen kenners de PR dan ook nog steeds als een belangrijke stroming binnen het brede vakgebied van de communicatie. En zoals het een stroming betaamt, beweegt ze waar mogelijk mee, maar geeft ze waar nodig ook een corrigerend duwtje in de tegengestelde richting.

Onze Amerikaanse Worldcom-partner Stefan Pollack heeft in zijn blog aangegeven wat de PR en de belijders van dit vak moeten doen om de PR haar cruciale rol te laten blijven vervullen. Wij vullen Stefans inzichten en die van zijn concullega’s in de VS graag aan met onze eigen visie.

 

‍1. Koppel PR aan merkwaarde 

Zorg dat PR erkend wordt als een essentiële component voor de merkwaarde. Het feit dat je anderen kunt laten praten en schrijven over je merk is nog steeds enorm waardevol.

 

2. Denk multidisciplinair

Vermijd verzuiling en beschouw PR niet als een op zichzelf staande tactiek. PR kan een merk van de bewustzijnsfase naar de relevantiefase tillen, en is het effectiefst als de discipline geïntegreerd is in een multidisciplinaire brand marketing-oplossing.

 

3. Verbind het lot van PR niet aan de media

Laat PR niet afhankelijk zijn van de conjunctuur van de media. Mediarelaties horen erbij, maar journalisten zijn vaak niet belangrijker dan andere doelgroepen. PR moet vertrouwen creëren, en PR-professionals hebben een waaier aan mogelijkheden om merken te helpen dat doel te bereiken.

 

4. Bekijk steeds weer waar en hoe je je boodschappen aflevert

In essentie zal de PR nooit veranderen: je formuleert en distribueert je boodschappen op zo’n manier dat ze bij de juiste doelgroep blijven hangen.

Maar de manier waarop dat gebeurt, is niet altijd dezelfde. PR moet niet gewoontegetrouw terugvallen op bepaalde kanalen, maar moet leren om steeds weer de juiste kanalen in te zetten. De echte innovatieve waarde van PR zit hem in de manier waarop en waar boodschappen worden afgeleverd, zeker in tijden waarin ‘nieuwe nieuwe kanalen’ aan de orde van de dag zijn.

 

5. Maak gebruik van de kracht van de sociale media

PR moet de sociale media nog beter gaan benutten. Er is immers nauwelijks een betere manier om met de hele wereld in contact te komen dan via sociale media. Consumenten zijn op zoek naar connecties, bedrijven en merken willen hun afnemers en gebruikers informeren over het nieuwste product of dienst. Social helpt daarbij.

 

6. Go Digital. And stay digital!

Hoewel een plaatsing in een tijdschrift natuurlijk nog steeds relevant is voor bepaalde sectoren, moet de PR de digitale evolutie blijven volgen en actief (gaan) gebruiken. Zie ook punt 4.

PRoactiviteit (geen schrijffout) moet de standaard zijn.

 

7. PESO

PR werkt het best als je alle PESO-componenten benut. Dus zet in op zowel ‘Paid’ als ‘Earned’, ‘Shared’ en ‘Owned’ media, om een consistente boodschap uit te dragen die optimale impact heeft.

 

8. Blijf ‘nieuws-gierig’

Zonder nieuwswaarde geen PR. Journalisten krijgen nog te vaak het vriendelijke verzoek te schrijven over iets dat weinig relevant is voor de hun lezers. Blijf zoeken naar de nieuwswaarde, blijf letterlijk ‘nieuws-gierig’.

 

9. Stap af van Advertising Value Equivalent (AVE)

De sector heeft niet voor niets de Barcelona Principles ontwikkeld:

  • Het stellen van doelen is een fundamentele voorwaarde voor het plannen, meten en evalueren van communicatie
  • Metingen en evaluaties moeten dienen om zowel de output als de resultaten en de potentiële impact in kaart te brengen
  • Resultaten en impact moeten zowel voor de organisatie als voor haar stakeholders en de maatschappij gemeten worden
  • Voor metingen en evaluaties zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden nodig
  • De advertentiewaarde (AVE) is geen goede graadmeter voor PR
  • Alle online- en offline-kanalen moeten in de metingen worden meegenomen
  • Metingen en evaluaties moeten transparant, consistent en valide zijn.

 

10. Impact is ook op een andere manier te meten

Bijvoorbeeld door je ‘journalistieke content’ te combineren met marketing automation en je funnel te laten vullen met de gegevens en de leads waar je naar op zoek bent. Zoals wij dat hebben gedaan in onze dienst ‘content automation’.

 

Binnen dit concept is niet alleen de frequentie van de content van belang, maar ook de kwaliteit ervan. Het gaat erom dat de content die je aanbiedt echt relevant is voor jouw doelgroep. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk zie je nog vaak ‘megafooncontent’ verschijnen, waarin de verspreider ervan vooral roept wat hij vindt dat zijn doelgroep moet weten, en niet zozeer wat zijn doelgroep daadwerkelijk wil weten. Een marketingbenadering versus een journalistieke insteek, eigenlijk.

 

Meer informatie over content automation is te vinden in de whitepaper, die hier te downloaden is.

 

Serge Beckers