• Nederlands
  • Engels
  • Duits
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

 

CAMS-gegevens m.b.t. de Fire Radiative Power, een meting van de intensiteit van bosbranden, voor Californië en Oregon laat het verwoestende effect zien van de bosbranden.

Bron: ECMWF Copernicus Atmosfeermonitoringsdienst

Wetenschappers van de ECMWF Copernicus Atmosfeermonitoringsdienst brengen de verwoestende bosbranden in Californië en andere regio’s in het westen van de VS in kaart. Door de aanhoudende branden zijn er de afgelopen weken enorme hoeveelheden rook vrijgekomen, die niet alleen grote delen van Noord-Amerika getroffen hebben maar zelfs Europa hebben bereikt.

 

ECMWF/CAMS Wereldwijde aërosol optische diepte op 550 nm. Prognose begonnen op 00 UTC op 11 september 2020 en geldig op 12 UTC op dezelfde dag.

Bron: ECMWF Copernicus Atmosfeermonitoringsdienst

Uit gegevens van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), namens de Europese Commissie geïmplementeerd door het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op de Middellange Termijn (ECMWF), blijkt dat de bosbranden die momenteel in het westen van de Verenigde Staten woeden aanzienlijk intenser zijn dan de branden die gemiddeld gezien tussen 2003-2019 voorkwamen in het hele land en de getroffen staten. CAMS, dat de dagelijkse natuurbrandactiviteit wereldwijd monitort en aan de hand van satellietwaarnemingen van hun intensiteit de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen inschat, heeft de rook 8.000 kilometer verderop waargenomen, in Noord-Europa. De branden die sinds half augustus in Californië en sinds begin september in Oregon en Washington woeden, hebben enorme hoeveelheden dikke rook uitgestoten die een zeer groot gebied hebben getroffen.

 

ECMWF/CAMS Wereldwijde aërosol optische diepte op 550 nm.  Prognose begonnen op 00 UTC op 15 september 2020 en geldig op 00 UTC op 16 september.

Bron: ECMWF Copernicus Atmosfeermonitoringsdienst

Mark Parrington, CAMS Senior Scientist en natuurbranddeskundige, legt uit: “De omvang en de intensiteit van deze branden is veel hoger dan we in 18 jaar, oftewel sinds 2003, hebben gemeten. Een goede indicator voor rookdikte is de optische diepte van de aërosol, ook wel AOD genoemd. In het westen van de VS hebben we zeer hoge AOD-niveaus gemeten van zeven of hoger, hetgeen bevestigd is door middel van onafhankelijke metingen op de grond. Om dit in de juiste context te plaatsen: een AOD van één zou al wijzen op veel aërosolen in de atmosfeer. De monitoring door CAMS van atmosferische omstandigheden is van cruciaal belang in dergelijke situaties, omdat het besluitvormers en andere partijen de kennis biedt om goed gefundeerde keuzes te maken op het gebied van de volksgezondheid.”

Wetenschappers van CAMS zullen de komende weken de intensiteit van de branden en de rookontwikkeling blijven volgen.

Meer informatie is te vinden op: https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitors-smoke-release-us-wildfires