• nl
  • en
  • de
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Wisse Kommunikatie Wisse Kommunikatie
Crisis call: +31 (0)26 372 0871
Persberichten

Op 29 en 30 januari 2019 organiseert HBM, producent van sensortechnologie en meetapparatuur, een tweedaags seminar over het correct bepalen van de meetonzekerheid. Het seminar is bedoeld voor engineers, die zelf metingen plannen en uitvoeren, en voor gebruikers van meetapparatuur die zelf hun meetresultaten beoordelen. Tijdens het seminar worden de deelnemers bekendgemaakt met het fenomeen ‘meetonzekerheid’, maar ze leren ook de aspecten te herkennen en te kwantificeren, die de meetonzekerheid kunnen beïnvloeden. Daarvoor worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Voor iedereen die zich bezighoudt met metingen is inzicht in de meetonzekerheid van cruciaal belang. Zonder een correcte berekening van de meetonzekerheid zijn de gemeten waarden namelijk nutteloosDe eerste en moeilijkste stap is een exacte analyse van de effecten die de meetonzekerheid kunnen beïnvloeden. Deze effecten kunnen ontstaan in het sensorsysteem, in de meetversterker of in het meetproces zelf. Zodra de oorzaken van de meetonzekerheid bekend zijn, kan hun invloed correct worden vastgesteld en de juiste berekening worden toegepast.

Tijdens het seminar worden alle noodzakelijke stappen doorlopen om tot een juiste beoordeling en berekening van de meetonzekerheid te komen. Daarnaast geven de instructeurs van HBM talrijke praktijkvoorbeelden en mogen de deelnemers diverse oefeningen zelf uitvoeren. Er is veel ruimte voor interactie tussen de deelnemers en de instructeurs.

De onderwerpen, die tijdens het seminar aan de orde komen:
– Definitie en betekenis van meetonzekerheid
– Het bepalen van aspecten die de meetonzekerheid beïnvloeden
– Het beoordelen van die aspecten
– Een methode voor de berekening van de meetonzekerheid
– Maatregelen om de meetonzekerheid te verkleinen
– Oefeningen en discussie gebaseerd op echte voorbeelden
– Praktische tips & tricks voor de eigen meettoepassingen

De tweedaagse workshop wordt gehouden in het kantoor van HBM Benelux in Waalwijk op dinsdag 29 en woensdag 30 januari. Enige voorkennis van meetprocessen en meetapparatuur is nuttig. Het seminar wordt gegeven in het Engels. De deelnamekosten bedragen 900 euro (excl. BTW). Voor meer informatie en aanmelding kan met terecht op de website van HBM; via telefoon 0416-286040 of e-mail: seminars@hbm.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 januari 2019