SIDN

SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl domein. Er zijn meer dan 5 miljoen .nl domeinnamen geregistreerd en dagelijks verwerkt de organisatie meer dan een miljard zoekopdrachten.

SIDN heeft een stevige positie binnen het politiek-bestuurlijke veld als expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Vanuit die basis is de organisatie ook nauw betrokken bij verschillende bredere maatschappelijke initiatieven, met name op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en het open en toegankelijk karakter van het internet.

SIDN ondersteunt zowel lokaal als internationaal verschillende initiatieven waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken aan innovatie.